Русский

Standard

Ответить на вопросы (в блоге):

 • В чем заключается главная мысль сказки? Что высокомерие не к чему хорошему не приведёт
 • Чему учит сказка? Не опускать голову и идти к своей цели
 • Кто из героев сказки понравился тебе больше всех? Почему? Мальчик, он не опускал голову и

Раскрой скобки, вставь пропущенные буквы. Замени выделенные слова синонимами.

Утро наступило. Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ , вручила его Герману и дала ему подробное наставление. Он  спустился вниз  по витой лестнице и вошёл опять в спальню графини. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу.

Несколько лет назад в центре столицы выросло красивое , здание . На его фасаде интересные часы. Каждый день ( на циферблате открываются чёрные створки, а за ними появляются  герои народных сказок.

A bigger hand is better!

Standard

One day a woman went shopping to the market with her small son. Soon they came to a man who was selling cherries. The man liked the small boy, and said, “Take a handful of cherries, my little man.”

The boy went up to the box of cherries. He put out his hand, and then took it back. He did not take any cherries.

“Don’t you like cherries?” the man asked.

“Yes, I do,” said the boy. The man took a big handful of cherries and gave them to the boy.

“Thank you,” said the boy.

“Bobby,” said his mother on the way home, “why didn’t you take the cherries yourself?”

“Because the man’s hand was bigger than mine,” was the answer.

Կարդա տեքստը, դուրս գրիր անծանոթ բառերը և կատարիր առաջադրանքերը։

 1. Սև գույնով նշված նախադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական։
 2. Գրիր հետևյալ ածականների համեմատության աստիճանները /bad-very bad-worst big – very big – the biggest, comfortable, very comfortable – the most comfortable, happy – very happy – the happiest, fat – very fat – the thickest wonderful, very wonderful – the most wonderful interesting – very interesting – most interesting/

Օրինակ.՝ small-smaller-the smallest

                   good-better-the best

                   beautiful-more beautiful-the most beautiful

Ղազարոս Աղայան

Standard

Ղազարոս Աղայանը ծնվել է 1840 թվականի ապրիլի 4–ին Բոլնիս–Խաչեն (այժմ՝ Վրաստանում) հայաբնակ գյուղում։

Սկզբնական կրթությունն ստացել է ծննդավայրում և Շամշուլդա գյուղում՝ քահանա Տեր-Պետրոսի մոտ։ 1853 թվականին ընդունվել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը, սակայն մեկ տարի անց ինքնակամ հեռացել։ Այնուհետև իր գիտելիքները լրացրել է ինքնակրթությամբ։

Աշխատել է որպես գրաշար Թիֆլիսում, Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ 1867 թվականին վերադարձել է Անդրկովկաս, եղել է Էջմիածնի տպարանի կառավարիչ, խմբագրել «Արարատ» ամսագիրը (1869-1870)։ Դասավանդել է Ախալցխայի, Ալեքսանդրապոլի, Երևանի, Շուշվա դպրոցներում (1870–1882), եղել Վրաստանի և Իմերեթիայի հայկական դպրոցների թեմական տեսուչ։ Աշխատել է «Փորձ» հանդեսի խմբագրությունում որպես քարտուղար, գործուն մասնակցություն ցուցաբերել «Աղբյուր» մանկական պատկերազարդ ամսագրի խմբագրմանը։

1895 թվականին ձերբակալվել է հնչակյան կուսակցությանը պատկանելու մեղադրանքով, աքսորվել Նոր Նախիջևան, ապա՝ Ղրիմ (1898-1900)։ Այնուհետև մինչև կյանքի վերջը եղել է ցարական ժանդարմերիայի հսկողության տակ։ 1902 թվականի մայիսին տոնվել է Աղայանի գրական գործունեության 40-ամյակը։ 1905 թվականին մասնակցել է Թիֆլիսի հոկտեմբերյան ցույցին՝ ցարին տապալելու կոչ արել։

Եղանակ, դրա տիպերը, եղանակի կանխատեսումը

Standard

Եղանակ, դրա տիպերը: Հաճախ օրվա ընթացքում դուք կարող եք ա­կանատես լինել մթնոլորտի վիճակի փոփոխություններին. երկինքն ամ­պում է, անձրև է թափվում, օրը ցրտում է, կամ էլ հակառակը՝ ամպերը ցրվում են, անձրևը  դադարում է, երևում է արևը, օրը տաքանում է: Մթնոլորտում դիտված այդ վիճակն անվանում են եղանակ:

Եղանակը կախված է օդի ջերմաստիճանից, ճնշումից և խոնավությու­նից: Դրանք իրար հետ սերտ կապված են, և որևէ մեկի փոփոխությունից փոխվում են մյուսները և ամբողջ եղանակը:
Քանի որ երկրագնդի տարբեր մասերում ջերմաստիճանը, ճնշումը և խոնավությունը միշտ տարբեր են, հետևաբար՝ եղանակը նույնպես տար­բեր տեղերում տարբեր է: Ամեն օր հեռուստատեսային, ինչպես նաև՝ համացանցային կայքերի տեղեկատվությունը եղանակի մասին նույնպես վկայում են, որ, իրոք, Երկրի տարբեր վայրերում նույն պահին եղանակները տարբեր են և հաճախ են ենթարկվում փոփոխության:

 

Սակայն այդ փոփոխություններն ամենուրեք նույն հաճախությամբ չեն դիտվում: Օրինակ՝ հասարակածում մշտապես տաք է ու խոնավ, իսկ բևեռային շրջաններում ցուրտ է ու չոր:

Երկրագնդի միջին լայնություններում, որտեղ գտնվում է նաև մեր հանրապետությունը, եղանակների փոփոխությունը տեղի է ունենում ըստ տարվա սեզոնների: Գարունն անձրևային է ու մեղմ, ամառը չոր է ու շոգ, աշունն արևոտ է, չափավոր տաք ու քիչ տեղումներով, իսկ ձմեռը՝ ցուրտ:

Եղանակի կանխատեսում: Եղանակի հնարավոր փոփոխությունները մեծ ազդեցություն ունեն մարդու գործունեության տարբեր ոլորտների վրա: Դրանով է պայմանավորված գյուղատնտեսական և այլ աշխատանքների, ճանապահորդությունների անվտանգությունը:

Եղանակը կանխատեսել՝ նշանակում է նախօրոք իմանալ տվյալ վայ­րում սպասվող եղանակային փոփոխությունները։ Որպեսզի մարդիկ իմանան, թե ինչպիսի  եղանակներ են բնորոշ իրենց տարածաշրջանին, օդերևութաբանական կայաններում կատարում են ե­ղանակի դիտումներ: Եղանակի դիտումներ կատարել՝ նշանա­կում է ամեն օր մի քանի անգամ չափել օդի ջերմաստիճանը, ճնշումը, խոնավությունը, որոշել քամու շարժման ուղղությունը, արագությունը և այլն:

Եղանակի կանխատեսումները չափազանց կարևոր են օդագնացու­թյան, ծովագնացության, ցամաքային տրանսպորտի, գյուղատնտեսու­թյան, զբոսաշրջության և այլ ոլորտների համար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է եղանակը:Ուժեր են։
 2. Ինչո՞ւ երկրագնդի տարբեր մասերում տարբեր եղանակ է:Այո
 3. Ի՞նչ է նշանակում եղանակի կանխատեսում: Ինչո՞ւ է դա անհրաժեշտ:Դա անհրաժեշտե որովհետև ժողովների թե մի կարևոր կետերում իմանալ եղանակը անհրաժեշտ է օրինակ։

30․03.2023

Standard

 

 1. Прочитать отрывок из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Местоимения, данные в скобках, употребить в нужной форме.

 • Приплыла к (он) нему рыбка, спросила:
  «Чего тебе надобно, старче?»
 • Пошел он ко своей землянке,
  А землянки нет уж и следа;
  Перед (он) ним изба со светелкой…
 • Перед (она)ней усердные слуги;
  Она бьет их, за чупрун таскает.
 • На (он)нево прикрикнула старуха,
  На конюшне служить (он)ево послала.
 • «Как ты смеешь, мужик, спорить со (я)мной,
  Со (я)мной, дворянкой столбовою?

Вставить пропущенные окончания имен прилагательных.

осенняяночью, на утренней прогулке, лежать на горячем песке, налить горячий чая, сидеть на высококой ветке, поесть вкусной земляники

Заменить существительные местоимениями.

 • Пошел к товарищу – пошел к нему
 • Был у товарища – был у него
 • Виделся с товарищем – Виделся с ним
 • Вспоминаю о товарище –Вспоминаю о нём
 • Дружила с подругой –Дружила с ней
 • Ходила к подруге –Ходила к ней
 • Была у подруги –Была у неё
 • Играла с подругами –Играла с ними

Разделить слова на три группы: числительные,один,пятнадцать,второй,девятая, десятый, местоимения,нечто, меня, все,никого, его,тот прилагательные,весенний,яркий,острая,верхняя,капризный.

второй, никого, весенний, яркий, острая, нечто, меня, все, один, девятая, верхняя, его, тот, пятнадцать, десятый, капризный

 

Հաղթանակի զբոսայգի

Standard

Հաղթանակի զբոսայի

Այգու կառուցման աշխատանքներն սկսվել են 1930-ականների վերջին, և այգին կոչվել է «Քաղաքային այգի Արաբկիրում»։ Հայրենական մեծ պատերազմից հետո այն վերանվանվել է «Հաղթանակ» այգու, որի ամայի տարածքներում տարիների ընթացքում ծառեր են տնկվել։

«Հաղթանակ» զբոսայգու հուշահամալիրը բացվել է 1950 թվականի նոյեմբերի 29-ին։

1955-1956 թվականներին այգում տեղադրվել է առաջին ճոճվող նավակ կարուսելը, 1959 թվականին այգում բացվել է «Արագիլ» ռեստորանը (ճարտարապետ՝ Ռաֆայել Իսրայելյան)։ 1958 թվականին սկսվեց «Արևիկ» արհեստական լճի կառուցումը, որը շահագործման հանձնվեց 1961 թվականին։

Հաղթանակի զբոսայգու մուտք

Հաղթանակի զբոսայգու մուտքը Մայր Հայաստան հուշահամալիրի վերջին իրականացված կառույցն է։ Կառուցվել է 1982 թվականին Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծով, նրա մահվանից հետո Արեգ Իսրայելյանի ղեկավարությամբ։

Մուտքի կառույցն ունի կենտրոնական սիմետրիկ առանցք, ամեն հարթաքանդակը յուրահատուկ է և չի կրկնվում։ Ձախ կողմում քանդակված է առյուծ, աջ կողմում՝ վիշապ, կենտրոնական մասում՝ արևի մեջ թուր։ Ետևի կողմից հարթաքանդակները նույնպես չեն կրկնվում։ Աջ և ձախ կողմերում կան արծվանման առասպելական թռչուններ։

 

Դասարանում

Standard

Քամու բնութագրիչները: Քամու բնութագրիչներից կարևոր են քա­մու ուղղությունը, արագությունը և ուժը: Այս բնութագրիչները մարդու կյանքի և տնտեսական գործունեության համար ունեն կարևոր նշանա­կություն: Անհիշելի ժամանակներից մարդը կարողացել է զանազան մի­ջոցներով, օրինակ՝ ծովի ալիքներով, ծածանվող դրոշակով, ծխնելույզ­ների ծխի շեղման չափով, որոշել քամու ուղղությունը, արագությունը և ուժը:
Օդերևութաբանական կայաններում տեղադրված հողմացույց կոչվող սարքով որոշում են քամու ուղղությունը և ուժը: Ընդունված է քամին կոչել հորիզոնի այն կողմի անունով, որտեղից փչում է: Օրինակ՝ եթե քամին փչում է հարավից, ապա անվանում են հա­րավային քամի:
Քամու ուղղությունը որոշելու համար օգտվում ենք հողմացույցի շար­ժական սլաքից, որը քամու ազդեցությամբ ազատ պտտվում է: Սլաքը սուր ծայրով միշտ ուղղված է լինում քամու դեմ, այսինքն՝ դեպի հորիզոնի այն կողմը, որտեղից քամին փչում է:

Քամու ուժը կախված է իր արագությունից:  Քամու ուժը չափում են բալերով՝ 0-ից մինչև 12 բալ: Անհողմ եղանա­կին քամու ուժը  0 բալ է, իսկ եթե քամու ուժը  12 բալ է, ապա փոթորիկ է, որի ընթացքում ծառերն արմատախիլ են լինում, պոկվում են շենքերի տանիքները և այլն:
Քամու արագությունը որոշում են հողմաչափ կոչվող սարքով:
Քամու ուժի օգտագործումը: Հա­զարամյակներ շարունակ քամու ուժը մարդն օգտագործել է տարբեր նպա­տակներով՝ նավարկել է առագաստանավերով, կառուցել հողմաղացներ:
Քամու ուժի օգտագործման առա­ջին՝ պարզագույն միջոցը եղել է առագաստը, որի օգնությամբ մարդը  հազա­րամյակներ շարունակ օվկիանոսում փո­խադրել է բեռներ ու մարդկանց:
Քամու ուժով են աշխատել նաև հողմաղացները, որտեղ հատուկ պատ­րաստված թիակների օգնությամբ քամին պտտել է քարը և աղացել հացահատիկը:
Քամու ուժի օգտագործման ժամանակակից ձևերից են հողմաէլեկտրակայանները, որոնց միջոցով արտադրում են էլեկտրաէներգիա:
Ժամանակակից հողմաէլեկտրակայաններն աշխատում են քամու ցանկացած ուղղության և ուժգնության պայմաններում:
Երկրագնդի վրա քամու էներգիան համարվում է անսպառ: Ուստի հող­մաէլեկտրակայանների միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը հա­մաշխարհային էներգետիկայի հեռանկարային ճյուղերից մեկն է:
Բացի այդ՝ հողմաէլեկտրակայանները չեն աղտոտում շրջակա միջավայրը և ավելի էժան ու արագ են կառուցվում:
Այսօր աշխարհի շատ երկրներում կան կառուցված բազմաթիվ հողմաէլեկտրակայաններ: Դրանք լայն տարածում ունեն հատկապես եվրո­պական երկրներում և ԱՄՆ-ում: Հայաստանում նույնպես կառուցվել են հողմաէլեկտրակայաններ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 

Ի՞նչ բնութագրիչներ ունի քամին:Քամու բնութագրիչներից կարևոր են քա­մու ուղղությունը, արագությունը և ուժը:

Ի՞նչ սարքով և ինչպե՞ս են որոշում քամու ուղղությունը:

Օդերևութաբանական կայաններում տեղադրված հողմացույց կոչվող սարքով որոշում են քամու ուղղությունը և ուժը:

 1. Ինչի՞ց է կախված քամու ուժը, ի՞նչ միավորով են չափում:

Քամու ուժը կախված է իր արագությունից:  Քամու ուժը չափում են բալերով՝ 0-ից մինչև 12 բալ:

 1. Ի՞նչ սարքով են չափում քամու արագությունը, ո՞րն է չափման միավորը:
 2. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում քամու ուժը:

Հա­զարամյակներ շարունակ քամու ուժը մարդն օգտագործել է տարբեր նպա­տակներով՝ նավարկել է առագաստանավերով, կառուցել հողմաղացներ:

Արև և Lուսին

Standard
 • Հ. Թումանյանի «Արև և լուսին»  բալլադից դո՛ւրս գրիր 10
 • Գոյական-լուսին-խմոր-արև-մայր-ասեղ-աչքեր-աղջիկ-ապարանք-ամրոց-ունկնդիր
 • Ածական-կապուտակ-լուսեղեն կամաց-գեղեցիկ-փոքր-լուսածին-խմորոտ-հողեղեն-քաղցրալուր-շռայլ
 • բայ-հունցում է-ապտակում է-անում էր-ունի-կանչեց- գնացեք-տեսնեմ-գնամ-եկավ-լայել
 • գոյական (ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ, ինչե՞ր), 10 ածական (ինչպիսի՞), 10 բայ(ի՞նչ անել, ի՞նչ է անում, ի՞նչ է լինում, ի՞նչ արեց․․․)։
 • Գրի՛ր դյութական, ապարանք, անսասան, խավար, ձյունափայլ, համառ բառերի հոմանիշները։

դյութական-հմայիչ

ապարանք- պալատ

անսասան-անշարժ

խավար-մութ

ձյունափայլ-ճերմակ

համառ-չենթարկվող

Բալլադից դո՛ւրս գրիր 5 բարդ բառ և բաղադրիչների բաժանի՛ր։

համրընթաց-համր+ընթհաց

ձյունափայլ- ձյուն+ա+փայլ

քաղցրալուր-քաղցր+ա+լուր

փափկահնչյուն-փափուկ+ա+հնչյուն

լուսածին-լույս+ա+ծին

Բնութագրի՛ր Արեգակին, Լուսնին և մայրիկին։

Արեգակը ամաչկոտ էր ու գեղեցիկ:

Լուսինը համառ էր, չզիջող:

Մայրը հոգատար էր և խիստ:

местоимения

Standard

Жыла была белка в лису и её не кто не беспокоил спала белка не ветке болшой ели ․Прошло время у белки появилис бельчята теперь ни куда не ухадила от бельчят․

Դասարանում 15.03.2023

Standard

221. Կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված ածականները: Տրված ու ստացված տեքստերը համեմատի՛ր (ածականները խոսքում ի՞նչ դեր ունեն):

Խոտավետ, լեռնային, հավերժական, կենդանական, բարձր, վայրի, մորուքավոր, անմատչելի, մշուշապատ:

Երբ խոտավետ տափաստաններից բարձրանում ենք դեպի վայրի մարգագետինները և գնում դեպի մշուշապատ ձյան սահմանը, կենդանական աշխարհն աղքատանում է: հավերժական լեռնագագաթներին ամենից շատ լեռնային ոչխարներն ու մորուքավոր քարայծերն են լինում: Նրանք սիրում են կանգնել անմատչելի ժայռերի կատարներին ու նայել հեռու՝ բարձր սարերին ու դաշտերին:

222. Կետերի փոխարեն տեղադրի՛ր տրված ածականները: Տրված ու ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:

Լայնահուն, հորդահոս, կարկաչուն, արագավազ, սառնորակ, զուլալ, տարբեր, ամենախոր, անուշահամ, բարձր, կապույտ, մաքուր, թափանցիկ, արևոտ, հանդարտ (եղանակ), հարուստ, լեռնային, գեղատեսիլ, ամենամեծ, սքանչելի, գողտրիկ, վճիտ:

Գետնի վրայով … ու … գետեր, … ու … առվակներ են հոսում, գետնի տակից … ու … աղբյուրներ են բխում, և երբ նրանց ջրերը որևէ իջվածքում կուտակվում են, լիճ է գոյանում: Իսկ որքա՜ն … լճեր կան: Երկրագնդի … լճի՝ Բայկալի ափերը երիզող … լեռներն ասես … մշուշի վրա են կախված: Ձգվում է … լիճը հարյուրավոր կիլոմետրեր, ու տեղացիները նրան ծով են անվանում: Բայկալը … ու … ջուր ունի: … ու … եղանակին լճի հատակը տեղ-տեղ երևում է: Մեր հանրապետությունը … … լճերով … է: Դրանցից …ը Սևանա լիճն է, որտեղ իշխան ձուկն է բնակվում: Դիլիջանից քիչ հեռու մի … լիճ կա: Նա այնքան … ջուր ունի, որ նրան Պարզ լիճ են կոչում:

223. Նախադասությունները կարդա՛ և պարզի՛ր, թե ի՞նչ դեր ունեն ածականին ավելացված ավելի, պակաս, ամենից բառերը:

Կետերը ջրի տակ կարողանում են երկար մնալ՝ մեկից երկու ժամ: Ծովային կրիաներն ավելի երկար են դիմանում՝ երեք ժամ և ավելի: Սակայն ծովային կրիաների մի տեսակ կա, որ ջրի տակ ամենից երկար է մնում. նա կարող է մի քանի օր դուրս չգալ: Պինգվիններն ընդհանրապես խոշոր թռչուններ են: Դրանց մեջ արքայական պինգվինն ավելի խոշոր է, քան մյուս տեսակի պինգվինները: Ամենից խոշորը կայսերական պինգվինն է, որը ամենից հաճախ հանդիպող տեսակներից է: